PEDALADA DE VALLGORGUINA 2007

La sortida es del pavelló de Vallgorguina, direcció La Pocafarina i continua cap el Turó de Ca l'Alzina Vell.

D'aquí continua cap a l'Alzina de la Pega i puja cap a la Creueta direcció Turó de la vaca fins arribar a

Ca l'Agustí. Ara comença un tros que quasi tot es pujada fins arribar al Collet del Xaragall on comença

una baixada fins a Vallgorguina. Aquí qui estigui amb poques forces que ho deixi ja que ara comença un

tros bastant dur fins arribar a L'Esllavissada i d'aquí amb un " puja - baixa" fins al final.

El temps per fer la volta es de 2h 18min +/-

Descarregar TRACK ..... trk
Descarregar TRACK ..... plt