PEDRA DE LA FERRADURA 1

La sortida es direcció Sud.

El temps per fer-la es de 2h 21min

Descarregar TRACK ..... trk
Descarregar TRACK ..... plt