EL REMEI 1

El track comença a la platja, davant de l'Av. Maresme i continua fins al rial Valldegata (caprabo), es travessa la via, i passa'n per el pas soterrani

es continua fins a la riera de Caldetes. Per la riera es puja i just abans d'arribar a sota el pont de l'autopista es gira a la dreta per l'Av Andersen

(es un carrer molt "divertit" de pujar) un cop a dalt, cap a l'esquerra i anar seguin el camí principal fins arribar a EL REMEI. Es torna passant per

el Castell Gelpí.

Temps per fer aquesta ruta 0h 47min

Descarregar TRACK ..... plt