CAN VIVES DE LA CORTADA

El punt de sortida es a la MISERICORDIA.

El temps per fer la volta es de 1h 53min.

Descarregar TRACK ..... trk
Descarregar TRACK ..... plt